Fakthawittaya Minimarathon3

ฟากท่าวิทยามินิมาราธอน ครั้งที่ 3 แล้วพบกันวันที่ 3 ธันวาคม 2566

   

ปิดรับสมัคร วันที่ 15 พ.ย. 2566

ประเภทการแข่งขัน

VIP 1000 ฿

ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ *หรือสามารถเลือกวิ่งได้ทุกระยะ (WALK/FUNRUN/MINIMARATHON)* รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย เสื้อคอปก 1 ตัว

FUN RUN 399 ฿

มีการแข่งขัน แบ่งตามรุ่นอายุดังนี้ อายุ ไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง อายุ 16-29 ปี ชาย/หญิง อายุ 30-39 ปี ชาย/หญิง อายุ 40-49 ปี ชาย/หญิง อายุ 50-59 ปี ชาย/หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย/หญิง ของที่ระลึก 1-3 ของทุกกลุ่มอายุ(ชาย) ของที่ระลึก 1-3 ของทุกกลุ่มอายุ(หญิง) รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย เสื้อยืด 1 ตัว

Micromarathon 399 ฿

มีการแข่งขัน แบ่งตามรุ่นอายุดังนี้ อายุ ไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง อายุ 16-29 ปี ชาย/หญิง อายุ 30-39 ปี ชาย/หญิง อายุ 40-49 ปี ชาย/หญิง อายุ 50-59 ปี ชาย/หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย/หญิง ของที่ระลึก 1-3 ของทุกกลุ่มอายุ(ชาย) ของที่ระลึก 1-3 ของทุกกลุ่มอายุ(หญิง) รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย เสื้อยืด 1 ตัว

Minimarathon 450 ฿

มีการแข่งขัน แบ่งตามรุ่นอายุดังนี้ อายุ ต่ำกว่า 16 ปี ชาย/หญิง อายุ 16-29 ปี ชาย/หญิง อายุ 30-39 ปี ชาย/หญิง อายุ 40-49 ปี ชาย/หญิง อายุ 50-59 ปี ชาย/หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย/หญิง ของที่ระลึก 1-5 ของทุกกลุ่มอายุ(ชาย) ของที่ระลึก 1-5 ของทุกกลุ่มอายุ(หญิง) รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย เสื้อยืด 1 ตัว

VIP

Photo

Fun Run Micro Mini

Photo

VIP FUNRUN MICRO MINI

Photo

ของที่ระลึก

Photo
Photo
Photo

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ออกกำลังกาย

2.เผยแพร่ชื่อเสียงอำเภอฟากท่า

3.สมทบทุนก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา

กติการการแข่งขัน

1. การแข่งขันวิ่งในรายการ FAKTHAWITTAYA MINI MARATHON AT FAKTHAWITTAYA SCHOOL นี้ยึดถือตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF) และให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2. ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัครโดยนับวันเกิดถึงวันแข่งขัน 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565 กรณีได้รับรางวัลนักวิ่งต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ตที่มี วัน-เดือน-ปีเกิด และรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับรางวัล

3. ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านจุด CHECK POINT ครบถ้วน (นักวิ่งในระยะ MINI MARATHON 10 กม.)

4. ผู้เข้าแข่งขันต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

5. ผู้เข้าแข่งขันสามารถติดหมายเลขแข่งขันได้เพียง 1 หมายเลขเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วิ่งแทนผู้อื่นและรับเหรียญหรือถ้วยรางวัลมากกว่า 1 รางวัล

6. การประท้วงผลการแข่งขัน สามารถทำได้ภายใน 10 นาที ภายหลังคณะกรรมการประกาศผลอย่างเป็นทางการ

7. ผู้จัดสงวนสิทธิ์มอบรางวัลแก่ผู้ชนะที่สมัครเข้าแข่งขันแบบสมบูรณ์ตามกฎกติกาภายในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เท่านั้น

แผนที่การวิ่ง

Photo