Fakthawittaya Minimarathon3

ฟากท่าวิทยามินิมาราธอน ครั้งที่ 3 แล้วพบกันวันที่ 3 ธันวาคม 2566

   

ปิดรับสมัคร วันที่ 15 พ.ย. 2566

ประเภทการแข่งขัน

VIP 1000 ฿

ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ *หรือสามารถเลือกวิ่งได้ทุกระยะ (WALK/FUNRUN/MINIMARATHON)* รับ เสื้อคอปก 1 ตัว รูปหล่อพระยาพิชัยดาบหัก และ รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย

FUN RUN 399 ฿

มีการแข่งขัน แบ่งตามรุ่นอายุดังนี้ อายุ ไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง อายุ 16-29 ปี ชาย/หญิง อายุ 30-39 ปี ชาย/หญิง อายุ 40-49 ปี ชาย/หญิง อายุ 50-59 ปี ชาย/หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย/หญิง ของที่ระลึก 1-3 ของทุกกลุ่มอายุ(ชาย) ของที่ระลึก 1-3 ของทุกกลุ่มอายุ(หญิง) เสื้อยืด 1 ตัว และรับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย

Micromarathon 399 ฿

มีการแข่งขัน แบ่งตามรุ่นอายุดังนี้ อายุ ไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง อายุ 16-29 ปี ชาย/หญิง อายุ 30-39 ปี ชาย/หญิง อายุ 40-49 ปี ชาย/หญิง อายุ 50-59 ปี ชาย/หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย/หญิง ของที่ระลึก 1-3 ของทุกกลุ่มอายุ(ชาย) ของที่ระลึก 1-3 ของทุกกลุ่มอายุ(หญิง) เสื้อยืด 1 ตัว และ รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย

Minimarathon 450 ฿

มีการแข่งขัน แบ่งตามรุ่นอายุดังนี้ อายุ ต่ำกว่า 16 ปี ชาย/หญิง อายุ 16-29 ปี ชาย/หญิง อายุ 30-39 ปี ชาย/หญิง อายุ 40-49 ปี ชาย/หญิง อายุ 50-59 ปี ชาย/หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย/หญิง ของที่ระลึก 1-5 ของทุกกลุ่มอายุ(ชาย) ของที่ระลึก 1-5 ของทุกกลุ่มอายุ(หญิง) เสื้อยืด 1 ตัว และ รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย

VIP

Photo

Fun Run 3 K

Photo

MICRO 5 K

Photo

Mini 10 K

Photo

ของที่ระลึก

Photo
Photo
Photo

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ออกกำลังกาย

2.เผยแพร่ชื่อเสียงอำเภอฟากท่า

3.สมทบทุนก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา

กติการการแข่งขัน

1. การแข่งขันวิ่งในรายการ FAKTHAWITTAYA MINI MARATHON AT FAKTHAWITTAYA SCHOOL นี้ยึดถือตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF) และให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2. ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัครโดยนับวันเกิดถึงวันแข่งขัน 3 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กรณีได้รับรางวัลนักวิ่งต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ตที่มี วัน-เดือน-ปีเกิด และรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับรางวัล

3. ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านจุด CHECK POINT ครบถ้วน (นักวิ่งในระยะ MINI MARATHON 10 กม.)

4. ผู้เข้าแข่งขันต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

5. ผู้เข้าแข่งขันสามารถติดหมายเลขแข่งขันได้เพียง 1 หมายเลขเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วิ่งแทนผู้อื่นและรับเหรียญหรือถ้วยรางวัลมากกว่า 1 รางวัล

6. การประท้วงผลการแข่งขัน สามารถทำได้ภายใน 10 นาที ภายหลังคณะกรรมการประกาศผลอย่างเป็นทางการ

7. ผู้จัดสงวนสิทธิ์มอบรางวัลแก่ผู้ชนะที่สมัครเข้าแข่งขันแบบสมบูรณ์ตามกฎกติกาภายในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เท่านั้น

แผนที่การวิ่ง

Photo